Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg kontaktes ved brug af foreningens email adresse; fanoejagtforening@gmail.com 

Venligst angiv hvilket udvalg eller person der ønskes kontakt med og så bliver mailen vidersendt internt.

Titel Navn Email Tlf
Bestyrelsesmedlem & frittefører Anders Lauridsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelsesmedlem Jens V. Bak email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelses suppleant & vildtpleje udvalgsmedlem Jesper Haurum email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Næstformand & frittefører Kim Carlsson email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelses medlem & frittefører Michael Bus email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Formand & frittefører Jan Holm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelsessuppleant Festudvalgs formand, Udvalgs medlem & Frittefører Steen Egholm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Vildtpleje udvalgsformand, Bestyrelses sekratær, Frittefører Erik Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
kasserer Lasse Iversen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt

Vildtplejeudvalg

Titel Navn Email Tlf
Udvalgs medlem Mads Christensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelses suppleant & vildtpleje udvalgsmedlem Jesper Haurum email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
udvalgsmedlem Jan Svenning Jensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Flemming Kirk Jensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Vildtpleje udvalgsmedlem & fuglekøje udvalgsmedlem Gunnar Bruun email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Vildtpleje udvalgsformand, Bestyrelses sekratær, Frittefører Erik Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Morten Hellbrandt email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt

Flugtskydningsudvalg

Titel Navn Email Tlf
Udvalgs medlem & frittefører Leif B. Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem & frittefører Knud Børge Bjerg email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs formand & frittefører Finn K. Jensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Mads Christensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Søren Lyhne email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelsessuppleant Festudvalgs formand, Udvalgs medlem & Frittefører Steen Egholm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Suppleant flugskydnings udvalg Jan Schmidt email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt

Festudvalg

Titel Navn Email Tlf
Bestyrelsessuppleant Festudvalgs formand, Udvalgs medlem & Frittefører Steen Egholm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem & frittefører Allan Christensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Allan Islin email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Erik Vitus Hoe email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt

Albue fuglekøje

Titel Navn Email Tlf
Suppeleant Kristian Nørby Sørensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Formand Jan Beier email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Vildtpleje udvalgsmedlem & fuglekøje udvalgsmedlem Gunnar Bruun email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Mette Bredthauer email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt

Fritteførere

Titel Navn Email Tlf
Udvalgs medlem & frittefører Knud Børge Bjerg email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelsesmedlem & frittefører Anders Lauridsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs formand & frittefører Finn K. Jensen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører Bjørn Gudmundsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelses medlem & frittefører Michael Bus email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører Henrik Aafeldt email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører Zarko Duranovic email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Formand & frittefører Jan Holm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører Svend Warrer email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Bestyrelsessuppleant Festudvalgs formand, Udvalgs medlem & Frittefører Steen Egholm email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem & frittefører Leif B. Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Næstformand & frittefører Kim Carlsson email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører Bjørn Thiesen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Frittefører John Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt
Vildtpleje udvalgsformand, Bestyrelses sekratær, Frittefører Erik Nielsen email ikke tilgængeligt Tlf ikke tilgængeligt