Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg kontaktes ved brug af foreningens email adresse; fanoejagtforening@gmail.com 

Venligst angiv hvilket udvalg eller person der ønskes kontakt med og så bliver mailen vidersendt internt.

Titel Navn Email
Bestyrelsesmedlem Anders Lauridsen email ikke tilgængeligt
Bestyrelses suppleant Jens V. Bak email ikke tilgængeligt
Forenings formand og medlem af vildtplejeudvalget Jesper Haurum fanoejagtforening@gmail.com
Næstformand Kim Carlsson email ikke tilgængeligt
Kasser Henrik Skovgaard email ikke tilgængeligt
Bestyrelses medlem Michael Bus email ikke tilgængeligt
Bestyrelses medlem Jens Brinch email ikke tilgængeligt
Flugskydnings udvalgmedlem Tobias Tornel email ikke tilgængeligt
Bestyrelses sekratær og formand vildtplejeudvalg Erik Nielsen email ikke tilgængeligt

Vildtplejeudvalg

Titel Navn Email
Vildtplejeudvalgs medlem Gunnar Bruun email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Mads Christensen email ikke tilgængeligt
Formand Jesper Haurum jeh01873@gmail.com
Udvalgs medlem Frank Helsinghoff email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Ole Nybjørn email ikke tilgængeligt
Bestyrelses medlem Jens Brinch email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Flemming Laulund email ikke tilgængeligt
Bestyrelses sekratær og formand vildtplejeudvalg Erik Nielsen email ikke tilgængeligt

Flugtskydningsudvalg

Titel Navn Email
Flugskydnings udvalgmedlem Tobias Tornel email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Leif B. Nielsen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Knud Børge Bjerg email ikke tilgængeligt
Udvalgs formand Finn K. Jensen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Mads Christensen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Søren Lyhne email ikke tilgængeligt
Suppleant flugskydnings udvalg Jan Schmidt email ikke tilgængeligt

Festudvalg

Titel Navn Email
Titel ikke tilgængeligt Heine Møller Madsen email ikke tilgængeligt
Festudvalgs formand Steen Egholm email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Allan Christensen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Jacob Alber Jepsen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Erik Vitus Hoe email ikke tilgængeligt

Albue fuglekøje

Titel Navn Email
Formand Albue Fuglekøje Richard Olesen email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Jan Beier email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Ole Nybjørn email ikke tilgængeligt
Vildtplejeudvalgs medlem Gunnar Bruun email ikke tilgængeligt
Udvalgs medlem Mette Bredthauer email ikke tilgængeligt