Kontakt

Skriv en email eller ring til os

Sidste nyt på hjemmesiden

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fanø Jagtforening

Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 10/10 2022 kl. 19.00 i Boldklubbens mødelokale ved Nordby skole.

Begrundelsen er at vores nuværende vedtægter er blevet ændret på den ordinære generalforsamling onsdag d. 31/8 2022, og dette kræver en vedtagelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

 

 • Kaninregulering sektions ansvarlige (fritteføre) 2022-2023
 • Dyrepulje 2022-2023 (medlemmer-lister)
 • Bukkepulje trækning 2023 (medlemmer-lister)
 • Referat fra bestyrelsesmødet 18 august 2022.
 • Gravjagt deltager liste 2022-2023 (Medlemmer-lister)
 • Referat fra bestyrelsesmødet 20 juni 2022.
 • Regulering tilladelse af ringdue i perioden 1. september - 9. November. Tilladelser og matrikelkort finder du under tappen "regulering fugle" kræver login. Husk at i skal medbringe tilladelsen når i er ude at regulerer, enten i papirform eller elektronisk. 
 • Referat af Skydebanens udvalgsmøde mandag 15 august 2022. 
 • Fotogalleri, Bukkejagten 2022
 • Referat fra bestyrelsesmøde 25 maj 2022
 • Referat fra vildtpleje udvalgsmøde 18 maj 2022. 
 • Referat kanin regulering 2022
 • Billeder fra Riffel skydningen 2022 i fotogalleriet.
 • Billeder fra kragejagten 2022 i fotogalleriet.
 • Referat af Skydebanens udvalgsmøde tirsdag 15 Februar 2022.  

Fanø Jagtforening - Jagttegns kursus

Kunne du tænke dig at tage jagttegn? Fanø Jagtforening tilbyder årligt et kursus, for at give flere mulighede for at kunne tage jagttegn. Vi tilbyder typisk et koncentreret kursus over to weekender i løbet af foråret, samt efterfølgende dage/aftner med mere træning, så man kan gå til jagttegns prøven inden 30. juni det samme forår. Weekenderne vil typisk være en kombination af teori og praktik, og der vil hver weekend være indlagt en tur på skydebanen, med praktiske øvelser i at skyde. Der er altid en kort introduktionsaften i januar eller primo februar. Holdstørrelsen vil være på maksimal 10 personer, og personer med bopæl på Fanø har fortrinsret. Det er obligatorisk at kunne deltage begge weekender. Er du interesseret, kan du kontakte Jan Holm, Hovedgaden 67, 6720 Fanø. Tlf. 75161613/20205014, mail: jan-holm@bbsyd.dk

Modtager du ikke emails fra hjemmesiden?

Dette kan skyldes vi ikke har din emailadresse i systemet. Skriv til Web-Admin Jens Bak på bakjens@hotmail.com, hvis du mener din emailadresse ikke er registreret.