Udvidet bukkejagt.

Bukkepuljen er lukket for denne omgang - der blev nedlagt 10 bukke som planlagt.
Bukkene er af varierende størrelse og skudt på forskellige områder dog en del til Nord.
Vi mener ikke at der er grundlag for at skyde flere gode bukke i denne sæson.

Til gengæld er der observeret en del mindre gode bukke rundt omkring.

Vi vil gerne have skudt dem væk og samtidig give mulighed for at "rulle puljen" med flere folk og derfor vil de som er tilbage i puljen få et tilbud om at komme på bukkejagt.

Puljen er på 3 "dårlige bukke".
- Det drejer sig kun om bukke, der er små af krop og har sat dårligt op - typisk skævt opsat spidsbukke, som stadig er helt eller delvist i bast.
- Jagten foregår alene i området syd for Strandvejen.
- Jægeren får indtil sæsonen afsluttes - 15/7
- Bukken afregnes til halv pris.
- Hvis man nedlægger en buk, har man brugt sin tur i puljen - hvis man ikke nedlægger en buk går forbliver man i puljen og har ikke brugt sin tur.
- Tilbuddet bliver givet i rækkefølge til de som er i tilbage i puljen - det er frivilligt om man ønsker at deltage.
- Der kommer indtil 6 jægere ud og der stoppes når de 3 bukke er skudt.

Hvis man skyder en reel buk og ikke en "dårlig" buk som beskrevet ovenfor, konfiskeres hele dyret og der betales fuld pris.

Obs
Regulering af voksne ræve og rævehvalpe, som normalt er stoppet under bukkejagten, er blevet frigivet.

Jens Brinch står for kontakt til de som bliver tilbudt at komme ud på bukkejagt og ringer rundt hvis de 3 bukke er skudt.