Debataften

Debataften

Vi mødtes kl 19 på ”Pandekagehuset”.

Der havde ikke været mange tilmeldinger men fremmødet var rigtig godt med rundt 25 deltagere.

Følgende punkter var sat på dagsordenen;

-      Adkomst stigning

-       Sommerfest/arbejdsweekend

-       Regulering generelt

-       Jægernyt

-       Krondyr

-       Ung-/ny jægere

-       Evt.

Adkomst stigning.

Siden sidste stigning for ca 10 år siden har vi ikke reguleret  adkomsten.

Jagtlejen er hvert år reguleret i henhold til pris indeks og steget ca 10%

Sidste år valgte 5 af vores medlemmer ikke fortsat at løse adkomst og dette sammen med manglende justering af adkomsten gør at udgifter og indtægter nu er lige.

På sigt må vi forvente en fortsat stigning i adkomsten jvf pris indeks og må derfor påregne en justering af adkomsten på 500.- til i alt 5500.-

Dette vil give  27500.- på årsbasis

Det blev foreslået at hæve kontingentet som en del af stigningen for at dele byrden mellem medlemmer som løser adkomst (ca 55) og de som ikke gør  (ca 115)

En stigning 100.- pr medlem vil give ca 16000.-  på årsbasis.

Der kan naturligvis også justeres på forbruget; nyjægernes første års gratis adkomst, de studerenes halve adkomst, formand, næstformand og kasser adkomst, gaver, vildtpleje mv.

Sommerfest / arbejds-weekend.

For foreningen er det vigtigt at vi har forskellige fælles arrangementer – en forening må nødvendigvis have mål af fællesskab.

Sommerfesten i Fuglekøjen har tidligere været et populært arrangement, men de seneste år har det ikke været muligt at finde tilslutning – er det en død sild?

Tidspunkt for en evt sommerfest blev diskuteret – skal det være i sommerferien eller først hen i august og kan det evt arrangeres sammen med en arbejdsdag, hvor der hytten på Halen males, Fuglekøjen får en tur med kosten mv?

For at kunne arrangere sociale arrangementer har vi brug for et festudvalg og det kneb gevaldigt ved sidste generalforsamling, at få folk til at melde sig.

Det er for ringe og vi må håbe der er nogle som er klar til at give en hånd med til næste generalforsamling.

Regulering generelt

Der blev spurgt til regulering i Grøndal og ved Kirkegården.

Vi har fået en henvendelse fra nogle ejere af sommerhuse i Grøndal angående regulering af kaniner.

I løbet af vinteren er der blevet reguleret og dette er ikke meldt ud til medlemmerne.

Vi har også fået henvendelse fra Kirkegården ang regulering af kaniner som hærger gravstederne.

I løbet af vinteren er der også her blevet reguleret og dette er ikke meldt ud til medlemmerne.

Det blev kritiseret at denne information ikke var sendt ud, så alle viste at der blev reguleret og dette blev taget til efterretning.

For at vi holde styr på evt krybskytteri og regulering foretaget af jægere uden for jagtforenings regi er det naturligvis nødvendigt at alle ved hvad der foregår.

Olivier fortalte om krage/skade/ræve-regulering.

På Fanø, Manø og Rømø er perioderne for regulering forlænget og mulighederne for ansøgning gjort lettere.

Vi snakkede om en fællesdag hvor der bygges fælder til krager/skader til eget brug i f.eks haverne.

Jægernyt

Er tiden løbet fra ”Jægernyt” nu hvor det samme stof lægges op på hjemmesiden og FaceBook samt sendes ud på mail.

Listerne for bukkejagt og efterårs dyr, info ang regulering, vedtægter og jagtregler mv er alt at finde på hjemmesiden.

Der var bred enighed om at ”Jægernyt” ikke længere var relevant, hvis blot der kommer bedre opdatering af nyheder på de andre medier.

Fra bestyrelsens side blev der opfordret til at medlemmerne også bidrager med nyheder – der er meget stille fra den side og trods alt rundt 165 mand flere til at skrive!

Hjemmesiden

Hjemmesiden er opdateret med;

-       Bukkeliste for 2016 (Aktiviteter/beskydningspuljer/Bukkepulje)

-       Hjortejagt for 2016/17 (Aktiviteter/beskydningspuljer/Hjortejagt)

-       Ny kalender sat op.

-       Login symbol (kun nødvendigt for jægere med Adkomst) flyttet op i toppen.

De som har problemer med at log-in bedes skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og så vil vi assistere.

Krondyr

Jan Holm orienterede om krondyrs jagterne i den forgangne sæson samt planerne for den kommende sæson.

Der er bygget tårne og betalt markskader for de beløb jagt og kød indbragte sidste år.

I denne sæson kommer der 6-8 nye tårne op og så er der ved at være fyldt godt op i skoven og de nærområder vi jagter i.

Hvis der på sigt bliver overskud i hjortegruppens kasse, kan man vælge at støtte f.eks vildt ager for at undgå bidskader på marker eller nedsætte prisen for at deltage.

Der barsels med nye regler angående jagttider på kronvildt.
Man har vurderet at der generelt er for få gamle hjorte og en skæv vridning af bestand sammensætningen. Genne de sidste 12 år har vildtforvaltningsrådet prøvet via frivillighed at ændre afskydningen men det er ikke lykkedes og nu bliver der derfor lovgivet.

Hvad det kommer til at betyde for Danmark generelt og Fanø specielt må tiden vise.

Ung-/ny jægere

Der er endnu et hold jagttegns aspiranter i gang og god lokal tilslutning.

For de som tog jagttegn forrige år, bliver det spændende hvor mange som vælger fortsat at løse adkomst efter det første gratis intro-år.

Vi har besluttet at forsøge med nogle mindre ny-jæger arrangementer hvor der jages praktisk som f.eks. harejagt, andejagt og jagt for hund.

Ideen er at vise hvordan og hvor det hele foregår uden at det er på store fællesjagter med megen logistik og lidt tid til den enkelte.