Beskydningspuljer

Vores beskydning af rådyr(samt evt kron- og dåvildt) bliver fastsat hvert år efter samråd med de større lodsejere.

Jagtmulighederne bliver fordelt via puljer - en for forårsbukke og en for efterårsdyr.

Vi har anlagt et stort antal kunstgrave som bliver besøgt med jævne mellemrum gennem efterår og vinter perioden. Der er udpeget et antal hundefører som tager medlemmer med på gravjagt.

Du kan se mere ang lister i undermenuerne samt reglerne på  "Jagtregler" §6 -"Beskydning af klovbærende vildt" samt §7 - "Jagt fra kunstige rævegrave"

Senest ændretSøndag, 30 november 2014 19:20